NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody Rady Europy

zostały przyznane miastu Będzin za szerokie działania w ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz innymi miastami na płaszczyźnie międzynarodowej, za wkład w organizowanie wydarzeń o charakterze ponadlokalnym, wspieranie inicjatyw środowisk kulturalnych, oświatowych oraz organizacji pozarządowych w szerzeniu idei integracji europejskiej, propagowanie zasad solidarności i tolerancji we wspólnej Europie, jak również za osiągnięcia miasta w realizacji przedsięwzięć w ramach programów pomocowych UE.


Nagroda specjalna za szerzenie idei "Dnia Przedsiębiorczości".

Od 2004 do 2010 roku odbywał się w Urzędzie Miejskim w Będzinie „Dzień Przedsiębiorczości”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz pierwszy w Polsce przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w 2004 roku. Celem akcji jest lepsze przygotowanie młodzieży ze szkół średnich do wejścia na rynek pracy. „Dzień Przedsiębiorczości” przygotowuje młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej. Przez te kilka lat ponad 80 uczniów będzińskich szkół średnich uczestniczyło aktywnie w pracy urzędnika. Od 2006 roku w inicjatywę włączyły się miasta partnerskie Kaisiadorys i Iżewsk organizując równolegle „Dzień Przedsiębiorczości” w swoich urzędach. Za szerzenie idei „Dnia Przedsiębiorczości” poza granicami kraju, 10 września 2007 roku Urząd Miejski w Będzinie otrzymał „Nagrodę Specjalną” z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.


Dyplom Europejski i Honorowa Flaga Rady Europy

Decyzją Rady Europy z dnia 28 kwietnia 2005 roku Miasto Będzin zostało uhonorowane Dyplomem Europejskim.

Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się 22 czerwca 2005 roku podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, w której uczestniczył Prezydent Miasta.

6 października 2006 roku miała miejsce ceremonia wręczenia Miastu Będzin Honorowej Flagi Rady Europy na Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Będzinie.


Wyróżnienie za aktywne wspieranie szkół uczących się w programie SUS

18 kwietnia 2007 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja dla przedstawicieli samorządów aktywnie wspierających szkoły uczestniczące w programie SUS. Podczas konferencji wystąpiła podsekretarz stanu w MEN dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk, która mówiła o roli samorządu lokalnego w budowaniu polskiej oświaty. Wśród 80 wyróżnionych samorządów znalazł się również Będzin.


Certyfikat Euro-Gmina

1 kwietnia 2011 roku Kapituła Plebiscytu EURO-GMINA przyznała Certyfikat potwierdzający, że Miasto Będzin spełnia wymagania najlepszych Miast Unii Europejskiej.


Sportowa Gmina 2011

14 czerwca 2011 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się gala wręczenia wyróżnień Sportowa Gmina 2011, przyznawanych w ramach programu „budujemy Sportową Polskę”. Konkurs organizuje Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Patronat nad wyróżnieniem objęła Fundacja „Teraz Polska” oraz Polska Organizacja Turystyczna. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymało 68 miast i gmin z całej Polski, w tym Miasto Będzin.Prezydent Będzina, Łukasz Komoniewski został nagrodzony mianem Lidera Sportu. Będzin w ostatnich czasach bardzo aktywnie uczestniczył w promowaniu dyscyplin sportowych oraz aktywnego wypoczynku.


Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym

Od września 2011 roku Miasto Będzin uczestniczyło w projekcie „Szkoła Partnerstwa” w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego celem jest usprawnienie współpracy jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych. Projekt zakończył się w maju 2012 roku zdobyciem tytułu „Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym”.


Najdłuższy stół piknikowy w Polsce

18 września 2011 roku Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych przyznało Miastu Będzin certyfikat za wykonanie najdłuższego stołu piknikowego mierzącego 104 m. i 48 cm. Tym samym pobity został rekord na najdłuższy stół piknikowy, a wydarzenie to miało miejsce podczas I Będzińskiej Biesiady Smaków.


Tablica Honorowa Rady Europy

15 grudnia 2011 roku podczas oficjalnej ceremonii Miasto Będzin otrzymało kolejną nagrodę – Tablicę Honorową Rady Europy z rąk przedstawiciela Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Renzo Guberta.
Nagrody Rady Europy zostały przyznane miastu Będzin za szerokie działania w ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz innymi miastami na płaszczyźnie międzynarodowej, za wkład w organizowanie wydarzeń o charakterze ponadlokalnym, wspieranie inicjatyw środowisk kulturalnych, oświatowych oraz organizacji pozarządowych w szerzeniu idei integracji europejskiej, propagowanie zasad solidarności i tolerancji we wspólnej Europie, jak również za osiągnięcia miasta w realizacji przedsięwzięć w ramach programów pomocowych UE.


Przyjazna Gmina 2011

27 grudnia 2011 r. Gmina Będzin otrzymała tytuł „Przyjaznej Gminy” w ramach programu organizowanego przez redakcję Forum Biznesu w Dzienniku Gazeta Prawna pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Tytuł ten został przyznany w kategorii „Gmina miejska o charakterze przemysłowo-handlowym”. Certyfikat został złożony na ręce Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego. Program miał na celu wyłonienie najlepszych gmin oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom, turystom.


W styczniowym (2012 rok) konkursie na najładniejszą choinkę w województwie śląskim, Będzin zajął wysokie trzecie miejsce.

Konkurs organizowany przez gazetę Polska Dziennik Zachodni cieszył się ogromną popularnością. Konkurencja była spora - w sumie brało w nim udział czterdzieści choinek. Ostatecznie wygrało Zabrze, drugie miejsce przypadło Bielsku-Białej.


W maju 2012 r. Będzin otrzymał dwa wyróżnienia w konkursie Kryształy PR-u w kategoriach Najlepszy wizerunek miasta w mediach społecznościowych i Najlepsza gazeta miejska lub biuletyn.


Będzin znalazł się na czwartym miejscu w rankingu magazynu Newsweek „Miasta Przyjazne Biznesowi”.

W rankingu, obejmującym aż 107 miast z całego kraju, brano pod uwagę takie kryteria jak stopa bezrobocia, relacja długu publicznego do dochodów, liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych czy infrastruktura. Nasze królewskie miasto wyprzedziło m.in. Katowice, Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą! 29 maja, podczas uroczystej gali, która odbyła się w ramach Kongresu Regionów w Świdnicy, Będzin otrzymał certyfikat potwierdzający nadany tytuł.


31 maja 2012 roku Miasto Będzin zdobyło tytuł „Instytucji Samorządowej Przyjaznej Organizacjom Pozarządowym”.

Miasto Będzin od września 2011 roku brało udział w projekcie „Szkoła Partnerstwa” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu było usprawnienie współpracy jednostek samorządu województwa śląskiego i organizacji pozarządowych. Uczestnictwo w projekcie przyniosło nowe doświadczenia, pozwoliło też poznać „dobre praktyki” z innych miast naszego regionu. Podczas sesji warsztatowych pogłębiana była wiedza z zakresu współpracy jednostek samorządowych z III sektorem dotycząca m.in. konsultacji społecznych, standardów obowiązujących w JST i NGO czy monitoringu współpracy. Certyfikat dla Urzędu Miejskiego w Będzinie podczas konferencji podsumowującej projekt odebrał Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.


Urząd Miejski w Będzinie został laureatem nagrody „Lider Edukacji Samorządowej 2012”.

Będziński urząd zajął I miejsce w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach w kategorii miast w liczbie przeszkolonych w 2011 roku pracowników. Nagroda „Lider Edukacji Samorządowej 2012 - Walerek” została wręczona 1 czerwca podczas IV Dnia Samorządu Terytorialnego organizowanego w Wodzisławiu Śląskim przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.


Modernizacja Roku 2011 oraz wyróżnienie za pielęgnowanie dziedzictwa polskich żydów

Miasto Będzin otrzymało 29 sierpnia 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie dyplom za I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym Modernizacja Roku (głosowanie internetowe) w kategorii sakralne za renowację polichromii w Domu Modlitwy – sali męskiej Synagogi Mizrachi przy ul. Ignacego Potockiego 3 w Będzinie.
Będzin otrzymał także wyróżnienie Muzeum Historii Żydów Polskich i portalu Wirtualny Sztetl za pielęgnowanie dziedzictwa polskich Żydów.


Najdłuższa kanapka ze smalcem

2 września 2012 roku Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych przyznało Miastu Będzin certyfikat rekordu Polski za wykonanie najdłuższej kanapki ze smalcem.


Decyzją Kapituły Wyróżnienia "Sportowa Gmina" miasto Będzin zostało uhonorowane tytułem "Sportowa Gmina 2012

Tytuł nadawany jest gminom, które w szczególny sposób zwracają uwagę na promocję sportu i zdrowego stylu życia. Wyróżnienie przyznawane jest na okres jednego roku. Miasto Będzin już po raz drugi z rzędu został wyróżniony w tym konkursie. W tym roku kapituła zwróciła uwagę na dużą liczbę sportowych inwestycji - Strefę Aktywności Rodzinnej, boisko RKS Grodziec, Miasteczko Ruchu Drogowego, Skatepark. Zwrócono również uwagę na bogatą ofertę rozmaitych wydarzeń i imprez promujących zdrowy tryb życia. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas VII Gali Sportowej Polski.


23 maja 2013 roku odbyła się uroczysta gala, w trakcie której Będzin po raz kolejny zdobył tytuł "Sportowej Gminy"

Tytuł nadawany jest co roku gminom, które w szczególny sposób zwracają uwagę na promocję sportu i zdrowego stylu życia.
Miasto Będzin już po raz trzeci zostało wyróżnione tym zaszczytnym tytułem. Kapituła konkursu doceniła zaangażowanie w rozwój infrastruktury, dużą liczbę nowych inwestycji sportowych oraz liczne wydarzenia sportowo-rekreacyjne, jakie odbywają się w naszym mieście.
W gali brali udział przedstawiciele samorządów, sfery biznesu oraz sportu. Certyfikat dla Będzina odebrał Prezydent Miasta Łukasz Komoniewski.


Przyjazna Gmina 2012

27 maja 2013 roku w Katowicach odbyła się konferencja „Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom” podsumowująca Ogólnopolski Program Konkursowy „Przyjazna Gmina”. Wśród laureatów znalazł się również Będzin. Nasze miasto drugi raz z rzędu otrzymało tytuł "Przyjaznej Gminy 2012" w kategorii gmina miejska.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Forum Biznesu.
Przyznając nagrodę kapituła bierze pod uwagę głównie gminne i prywatne tereny inwestycyjne, inwestycje własne gminy, planowanie rozwoju gminy, promocja inwestycyjna i gospodarcza, instytucje kultury i edukacji, walory przyrodnicze i geograficzne.


Modernizacja Roku 2012

28 sierpnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2012”. Będzin zdobył I miejsce w ogólnopolskim głosowaniu internetowym na najpopularniejsze modernizację w Polsce w kategorii „Kultura” za termomodernizację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej . Będzin otrzymał także za tę termomodernizację nominację do Złotej Kielni oraz został finalistą konkursu „Modernizacja Roku 2012”.


Najdłuższa w Polsce czekolada

1 września 2013 roku Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych przyznało Miastu Będzin certyfikat rekordu Polski za wykonanie najdłuższej czekolady.


Lider Rozwoju Regionalnego

7 listopada 2013 r. podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości miasto Będzin otrzymało tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego. Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego przyznawany jest firmom, jednostkom i miastom, które prężnie działają, inwestują, rozwijają się i są liderami zarówno na swoim obszarze działalności, jak i na terenie całego kraju. Będzin doceniony został za podjęte działania, których głównym wyznacznikiem jest dbanie o dobro mieszkańców i uznany za lidera przemian społecznych i gospodarczych.


14 listopada 2013 r. Gmina Będzin zdobyła tytuł „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2013”

Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP O/Katowice oraz TUP O/Katowice Będzin otrzymał w kategorii: przestrzeń publiczna za Będzińską Strefę Aktywności Rodzinnej.
Strefa obejmująca nowoczesny plac zabaw, siłownię pod gołym niebem, miasteczko ruchu drogowego, skatepark, boisko do piłki siatkowej i lodowisko znalazła uznanie nie tylko w oczach mieszkańców miasta, którzy chętnie odwiedzają to miejsce, ale także  w oczach jury - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Nagroda przyznawana jest corocznie najciekawszym realizacjom urbanistycznym i architektonicznym kształtującym przestrzeń publiczną województwa śląskiego.


W 2014 roku po raz trzeci z rzędu Będzin otrzymał tytuł "Przyjaznej Gminy" w kategorii gmina miejska

Komisja konkursowa ocenia gminy między innymi ze względu na dostępne tereny inwestycyjne, inwestycje własne, planowane kierunki rozwoju, działalność gospodarczą oraz promocyjną.
6 czerwca 2014 r. w Krakowie podczas Ogólnopolskiego Forum Społeczno-Gospodarczego Będzin został wyróżniony już po raz trzeci jako Laureat Programu „Przyjazna Gmina”.
Program ten ma na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym oraz promocję nagrodzonej gminy wśród inwestorów, mieszkańców i turystów.


W ogólnopolskim konkursie Kryształy PR-u nasze miasto zdobyło Grand Prix w kategorii Najlepsza promocja projektów unijnych

Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządów terytorialnych i organów administracji państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

Oceniane były m.in. innowacyjność i oryginalność, spójność koncepcji, a także atrakcyjność wizualna. To kolejny sukces Będzina będący dowodem na to, że dzięki unijnym projektom w naszym mieście realizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw, które cieszą nie tylko mieszkańców, ale i odwiedzających Będzin turystów.


Top Inwestycje Komunalne 2014

Podczas uroczystej gali zorganizowanej w maju 2014 r. w trakcie VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Będzin został wyróżniony w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2014 za rewitalizację wzgórza zamkowego.Konkurs zorganizowany był przez Grupę PTWP oraz Portalsamorzadowy.pl i miał na celu wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych. Doceniono funkcjonalność, walory estetyczne i rozmach inwestycji na wzgórzu zamkowym.


Gmina Przyjazna Seniorom

19 maja 2014 r.  na III Kongresie „Obywatel Senior” w Parku Śląskim w Chorzowie Będzin otrzymał tytuł „Gmina Przyjazna Seniorom”.
Certyfikat ten nadawany jest gminom, które w szczególny sposób zajmują się sprawami seniorów, starają się poprawiać jakość ich życia, podejmują się projektów na rzecz aktywizacji starszych mieszkańców oraz ich czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej.


6 czerwca 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Będzin otrzymał tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”

Tytuł został nadany przez prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności program Szkoła Ucząca Się. Na uroczystości zostały docenione samorządy, które wspierają szkoły w ich trudnej pracy i które rozumieją, że to uczenie się uczniów jest najważniejszym celem szkoły.


I miejsce w XX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin województwa śląskiego

W czerwcu 2014 r. Będzin otrzymał Puchar Marszałka Województwa Śląskiego za zajęcie I miejsca w XX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin województwa śląskiego.
Turniej organizowany był w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego celem było promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej.


Sportowa Gmina 2014

W Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego podczas Gali Sportowej Polski Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski odebrał trzy wyjątkowe nagrody.
Już po raz czwarty Będzin uhonorowany został tytułem Sportowej Gminy 2014.
Natomiast nagrody Pasjonata Sportowej Polski 2014 i Lidera Sportowej Polski 2014 przyznane zostały prezydentowi miasta za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej i za podejmowanie działań budujących sportowe oblicze gminy, promujących sport i rekreację oraz zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia.


EuroSymbol 2014

W październiku 2014 r. Będzin został uhonorowany tytułem EuroSymbol  2014 w kategorii Polska Samorządność, a tym samym doceniony za dotychczasowe działania i osiągnięcia dzięki pozyskanym środkom unijnym.
Tytuł ten przyznawany jest w ramach ogólnopolskiego programu promocyjnego prowadzonego od kilku lat przez wydawcę "Monitora Rynkowego" (niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną"), a od niedawna również „Monitora Biznesu" (niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą").
EuroSymbol jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć, inwestycji infrastrukturalnych, projektów badawczych oraz wdrażania innowacji dzięki pozyskanym środkom unijnym. Został stworzony dla instytucji, które zdobyły i dobrze wykorzystują pieniądze z Unii Europejskiej, jako wyraz docenienia uzyskanych efektów.
Nagrodę odebrał Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski podczas uroczystej gali, która odbyła się 13 października 2014 r. w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.


EuroMiasto 2014

Równiez w październiku 2014 r. Będzin został wyróżniony certyfikatem potwierdzającym, że jest miastem spełniającym wymagania najlepszych Miast Unii Europejskiej.
Nagroda Gospodarcza Euro-Miasto przyznawana jest na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu Euro-Miasto w oparciu o dotychczasowe działania samorządu.


W listopadzie 2014 r. Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski został zwycięzcą plebiscytu TVS na najlepszego prezydenta w województwie śląskim

W internetowym plebiscycie brało udział 18 prezydentów największych miast w województwie śląskim, a swoje głosy oddało prawie 5 tysięcy czytelników.
Łukasz Komoniewski zdobył 31 proc. wszystkich głosów. Za zwycięstwo prezydent Będzina otrzymał symboliczną statuetkę.


W maju 2015 r. Będzin otrzymał wyróżnienie w konkursie Kryształy PR w kategorii Najlepsza kreatywna kampania promocyjna za kampanię „Będzin – tu mi się podoba!”

podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.
Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządów terytorialnych i organów administracji państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.
Będzińska kampania promocyjna miała na celu ukazanie miasta jako miejsca, które przeszło olbrzymią metamorfozę i ciągle się zmienia, stając się atrakcyjnym miejscem na mapie naszego regionu i Polski.


EkoLogiczna gmina. Ogrzewamy z głową

Będzin jest jedną z 10 gmin w Polsce wyróżnionych za działania na rzecz ochrony środowiska w ramach kampanii „EkoLogiczna gmina. Ogrzewamy z głową”, której celem jest nauczenie Polaków ekonomicznego i ekologicznego wykorzystania dotychczasowych indywidualnych źródeł ciepła.
Organizatorem projektu jest Polska Izba Ekologii, a patronem Ministerstwo Gospodarki. Będzin został EkoLogiczną gminą (czerwiec 2015 r.) po wykazaniu w ankiecie szeregu działań, jakie podejmuje lub planuje podjąć w celu ochrony powietrza.


W 2015 roku Będzin po raz kolejny zdobył tytuł "Sportowej Gminy".

Wyróżnienia "Sportowa Gmina" przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z aktywnym programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, zapewniając swoim mieszkańcom szeroką ofertę sportową i rekreacyjną. Dodatkowo wspierając organizację imprez sportowych podnoszą atrakcyjność swoich miast i gmin.


III miejsce w XXI Sportowym Turnieju Miast i Gmin województwa śląskiego

Podczas Europejskiego Tygodnia Sportu od 26 maja do 1 czerwca 2015 r. odbył się Sportowy Turniej Miast i Gmin. I miejsce w w naszej grupie miast 30 001 – 90 000 mieszkańców zajęły Siemianowice Śląskie, a na drugim stopniu podium uplasowały się Piekary Śląskie.
Turniej organizowany przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego celem było promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej.


Będzin "Miastem przyjaznym dzieciom"

9 lutego 2016 r. Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski otrzymał od portalu Atrakcje Dziecięce Złotą Odznakę za szczególne zasługi dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, zaś Będzin wyróżniony został tytułem „Miasto przyjazne dzieciom”.

Atrakcje Dziecięce to portal nowoczesnych rodziców mający na celu gromadzenie i udostępnianie informacji o atrakcjach przeznaczonych dla dzieci i nie tylko. Dzięki niemu bez trudu można odnaleźć w konkretnym mieście ciekawe miejsca, do których warto się udać z dzieckiem.

Zapraszamy do podziwiania i korzystania z wyjątkowych miejsc w naszym mieście: www.atrakcjedzieciece.pl


Będziński zamek wśród najpiękniejszych zamków w Polsce

Nasz zamek znalazł się w top 10 najpiękniejszych zamków w kraju opublikowanym przez National Geographic.

Będziński zamek został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd. Był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Stanowił ważne ogniwo systemu obronnego zachodniej granicy Polski. Czuwał również nad bezpieczeństwem wodnych i lądowych dróg handlowych. Wewnątrz zamku można zwiedzać funkcjonujące od 1956 r. Muzeum Zagłębia z niezwykle bogatą kolekcją broni. W murach zamku znajduje się również stylowa karczma rycerska, gdzie serwowane są staropolskie specjały.


W związku z 25-leciem restytucji Związku Miast Polskich w czerwcu 2016 r. zarząd związku złożył na ręce prezydenta Łukasza Komoniewskiego podziękowania dla miasta Będzin za aktywność i zaangażowanie w działalność ZMP.

Związek Miast Polskich jest organizacją samorządową o bogatych tradycjach, prowadzącą działalność na polu promocji gospodarczej i kulturalnej miast, reprezentującą miasta członkowskie we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Związek prowadzi też działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracuje także z podobnymi organizacjami w innych krajach.


III miejsce w XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin województwa śląskiego

Podczas Europejskiego Tygodnia Sportu, który odbywał się od 26 maja do 1 czerwca rozegrany został XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Będzin zajął w nim III miejsce wśród miast województwa śląskiego w grupie miast od 40 do 100 tysięcy mieszkańców.

Turniej organizowany jest przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Podczas Klubowych Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Nożnej w sezonie 2015/2016, które odbyły się w Będzinie od 26 czerwca do 1 lipca 2016 r. Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski został odznaczony brązową odznaką „Za zasługi dla sportu” nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki.


 

Usługi na rzecz społeczności lokalnej oferowane w naszym mieście zostały wyróżnione certyfikatem i prestiżowym Godłem Najwyższa Jakość Quality International.

Potwierdza to skuteczność działań podejmowanych w Będzinie, dzięki którym możliwa jest poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie działań w obszarze rozwoju lokalnego oraz inicjowanie różnorodnych inicjatyw społecznych.

Trwające i planowane inwestycje mają na celu tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i dla zrównoważonego kompleksowego rozwoju w naszym mieście oraz poprawę standardu życia mieszkańców.


Będzin zdobywcą tytułu Przyjazna Gmina 2016

Już po raz kolejny Będzin uhonorowany został specjalną nagrodą branżową przyznawaną samorządom za osiągnięcia w dziedzinie promocji gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.

Uroczyste podsumowanie programu wraz z wręczeniem nagród Przyjazna Gmina 2016 odbyło się w Świdnicy podczas Kongresu Turystyki Polskiej.

Program Przyjazna Gmina organizowany przez redakcję Forum Biznesu ma na celu wyłonienie najlepszych gmin oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Będzin po raz szósty znalazł się w gronie najlepszych samorządów w Polsce w kategorii Gmina miejska.


Sportowa Gmina 2016

Podczas gali sportowej Polski, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie, Klub Sportowa Polska wyróżnił blisko 140 podmiotów działających na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych.

Przedstawiciele najaktywniejszych samorządów i firm, dzięki zaangażowaniu i działalności których baza sportowo-rekreacyjna w naszym kraju jest z roku na rok coraz lepsza i nowocześniejsza odebrali zasłużone nagrody z rąk najlepszych polskich sportowców – olimpijczyków.

Wśród wyróżnionych tytułem Sportowa Gmina po raz kolejny znalazł się także Będzin.

Nasze miasto zostało docenione za umiejętne łączenie budowy nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.


Symbol Polskiej Samorządności 2016

Będzin został uhonorowany tytułem Symbol Polskiej Samorządności 2016. Wyróżnienie to jest przyznawane najprężniej działającym samorządom za wzorową politykę zarządzania i jakości, aktywność społeczną oraz właściwe wykorzystywanie funduszy unijnych.


Certyfikat i Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017

Usługi infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oferowane w naszym mieście zostały wyróżnione certyfikatem i prestiżowym Godłem Najwyższa Jakość Quality International 2017.

Potwierdza to skuteczność działań podejmowanych w Będzinie, dzięki którym możliwa jest poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie działań w obszarze rozwoju rekreacji oraz inicjowanie różnorodnych inicjatyw sportowych.

Trwające i planowane inwestycje mają na celu tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju infrastruktury sportowej oraz poprawę standardu życia mieszkańców.


Wodny Plac Zabaw w Będzinie zajął I miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Modernizacja Roku 2016” w kategorii sport i rekreacja.

Wodny Plac Zabaw w Będzinie zajął I miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Modernizacja Roku 2016” w kategorii sport i rekreacja.

Nie mogło być inaczej - będzińska strefa wodnej rozrywki to znakomite miejsce rekreacji dla całej rodziny oraz przestrzeń do bezpiecznej i kreatywnej zabawy.

Ideą konkursu było propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Plac został także wyróżniony tytułem Inwestycji Roku 2016 przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczających się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funcjonalność i użyteczność.

Komisja oceniała zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.


Zamek Turystycznym Produktem Roku 2017

W trakcie Kongresu Turystyki Polskiej odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom plebiscytów Turystyczny Produkt Roku 2017 i Usługa Turystyczna Roku 2017.

Nasze miasto otrzymało nagrodę w kategorii Turystyczny Produkt za będziński zamek.

Celem konkursu jest promocja tych usług i produktów z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy oraz gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.


Najwyższa jakość usług sportowo-rekreacyjnych w Będzinie potwierdzona srebrnym godłem

Usługi infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oferowane w naszym mieście zostały wyróżnione certyfikatem i prestiżowym Srebrnym Godłem Najwyższa Jakość Quality International.

Potwierdza to skuteczność działań podejmowanych w Będzinie, dzięki którym możliwa jest poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie działań w obszarze rozwoju rekreacji oraz inicjowanie różnorodnych inicjatyw sportowych.


Prezydent Będzina Samorządowcem Roku 2017

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się 1 marca 2018 r. Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski odebrał nagrodę „Samorządowiec Roku 2017".

Tytuł ten przyznaje pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wyróżniane są nim osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej oraz dzięki którym powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia.


Z okazji 660. rocznicy nadania Będzinowi praw miejskich pobito rekord Polski na najdłuższą lekcję zumby, która trwała aż 660 min.

Stało się to 10 marca  2018 r. podczas Megamaratonu Zumba Fitness. W Szkole Podstawowej nr 13 uczestniczki przeżyły 11 godzin niezapomnianej zabawy przy najgorętszych rytmach i najlepszych choreografiach!

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]