Warto zwiedzić

Zabytki:

Zamek

Jest to średniowieczny zamek piastowski, zbudowany w latach 40. XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego poprzez przekształcenie wcześniejszego drewnianego dworu w murowaną warownię obronną. Położony jest na wzgórzu nad rzeką Czarną Przemszą na Szlaku Orlich Gniazd.

W 1834 roku został zrekonstruowany, a w latach 1952-1956 odbudowany. Na dziedzińcu zamku znajduje się karczma, a w jego wnętrzu Muzeum Zagłębia z bogatą kolekcją dawnej broni białej, miotającej, palnej i uzbrojenia ochronnego. Obok starej broni w oddzielnych salach mieszczą się wystawy poświęcone historii wojska polskiego okresu międzywojennego oraz dziejom samej warowni. Można również wejść na okrągłą basztę, skąd rozciąga się widok na panoramę Zagłębia: okoliczne blokowiska, huty i kopalnie. Jest to istotny punkt na mapie kulturalnej miasta. Na dziedzińcu odbywają się m.in. imprezy plenerowe, wystawy, turnieje rycerskie i targi staroci.

Podziemia będzińskie

Podziemia zlokalizowane są pod zabudowaniami i ulicami Wzgórza Zamkowego. Jak głoszą legendy miały one połączenie z lochami w rejonie zamku. Do podziemi prowadzą cztery wejścia. Dwa z nich znajdują się po południowej stronie wzgórza (od Al. Kołłątaja), dwa pozostałe po stronie północnej (od ul. Podzamcze). Wejścia do podziemi obecnie są zabezpieczone. Topografia podziemi jest urozmaicona. Tworzą swojego rodzaju labirynt składający się z tuneli, krętych korytarzy, komór i szczelin naturalnych o wysokości do 8 metrów. Całkowita długość korytarzy wynosi ok. 450 metrów, a różnica poziomów wejść 9 metrów. Podziemia charakteryzują się wieloma walorami przyrodniczymi i ciekawą budową geologiczną. Można tu m.in. spotkać nacieki z węglanu wapnia zwane stalaktytami, jak również hibernujące nietoperze. W celu udostępnienia podziemi dla ruchu turystycznego rozpoczęły się prace mające na celu zabezpieczenie i adaptację podziemi pod Wzgórzem Zamkowym oraz oświetlenie i wykonanie tarasu widokowego i schodów prowadzących na placyk przy wejściu do podziemi.

Wzgórze zamkowe

Wzgórze zamkowe to przyjazne i dobrze funkcjonujące miejsce wypoczynku. W ostatnim czasie zmodernizowano teren parku wraz z małą architekturą, zrekonstruowano wał obronny, na którym powstała ścieżka dydaktyczna, zagospodarowano ogródek jordanowski poprzez wybudowanie tam placu zabaw i amfiteatru, a także 15 punktów zadumy, refleksji i rekreacji, tzw. miejsc „magicznych”.

Zespół pałacowo-parkowy na Gzichowie

Pałac Mieroszewskich to barokowo-klasycystyczny pałac, wzniesiony w 1702 roku przez Kazimierza Mieroszewskiego na wzór ówczesnych pałaców francuskich.

Jednopiętrowy budynek wiele razy był upiększany i rozbudowywany, w związku z czym ma niejednolity charakter stylowy. Posiada na osi głównej rozległą sień z trzema arkadami na ścianie zachodniej, a części środkowej znajdują się drzwi prowadzące do ogrodu, w bocznych – schody na piętro.

Na jego tyłach znajduje się park z początku XVIII wieku, w którym zachowały się kamienne rzeźby Bachusa i Flory, a otoczony jest przez oficyny dworskie oraz zabudowania gospodarcze. Najstarsze drzewa w parku liczą ponad 150 lat. Obecnie pałac jest częścią Muzeum Zagłębia. We wnętrzu znajdują się zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz historyczne.

Kościół św. Trójcy

Przepięknie położona na stoku Góry Zamkowej najstarsza świątynia będzińska. Wzniesiona została prawdopodobnie w XIV w. (potwierdzone wzmianki o drewnianym kościółku pochodzą z 1308 r.). Murowany kościół wzniesiono za czasów Kazimierza Wielkiego, niemal równocześnie z zamkiem i murami miejskimi. Najdawniejszą część stanowi dzisiejsze prezbiterium. Na skutek licznych zniszczeń wielokrotnie był przebudowywany - obecnie ma formę i wyposażenie barokowe. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny, balkon chóru z jedynym zachowanym w Będzinie wizerunkiem herbu Mieroszewskich (Ślepowron) oraz liczne epitafia, także poza murami kościoła. Wzniosła sylwetka kościoła rywalizowała niegdyś z istniejąca nieopodal synagogą. Na jego zewnętrznym murze znajduje się tu tablica w języku polskim i hebrajskim upamiętniająca bohaterski czyn księdza M. Zawadzkiego, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, który podczas podpalenia synagogi przez Niemców we wrześniu 1939 r. uratował grupę Żydów, przepuszczając ich przez teren kościelny.

Kościół św. Doroty z XVII wieku

Najważniejsze wzniesienie w okolicy, Góra Św. Doroty (382 m n.p.m.), od niepamiętnych, pogańskich jeszcze czasów była obiektem kultu. Do dziś jest ciekawym punktem widokowym, z którego widać panoramę Zagłębia i Śląska.

Kościół filialny wzniesiono tutaj w roku 1635. W XIX wieku stanowił symbol polskości dla mieszkających po drugiej stronie Brynicy Ślązaków. W okresie tym zasłynął także cudownym obrazem Matki Boskiej i bijącym u stóp wzgórza źródełkiem, które według wierzeń posiada uzdrawiające właściwości (jego woda przywraca wzrok). W chwili obecnej kościół jest jednym z miejsc na szlaku Via Regia – Droga św. Jakuba.

Synagoga Mizrachi

Dom modlitwy znajduje się przy ulicy Potockiego 3 w Będzinie. Powstał około połowy lat 20. ubiegłego wieku dla będzińskiego oddziału organizacji religijnej Mizrachi. Założycielem był najprawdopodobniej właściciel całej kamienicy Wiener, działacz tej organizacji. Dom modlitwy posiada malowidła ścienne o najbogatszej w całym województwie śląskim ikonografii judaistycznej.

Cementownia Grodziec

Kultowe miejsce fotografów. Powstała w 1857 r. jako pierwsza w Polsce fabryka cementu portlandzkiego i piąta cementownia na świecie. Została założona przez Jana Ciechanowskiego, od 1925 roku należała do koncernu SOLVAY. Zamknięta w 1979 r. na skutek szkód górniczych. Zachowane są hale długie na 70 metrów, baterie silosów cementowych, piece, ciekawe rozwiązania konstrukcyjne wewnątrz, bednarnia, hala pieców obrotowych, przesypownia. Obecnie stan techniczny cementowni nie pozwala na zwiedzanie, a wejście na teren obiektu jest niebezpieczne. Władze Będzina przystąpiły do projektu, który ma na celu nadanie cementowni nowej funkcji przy zachowaniu jej zabytkowego charakteru.

Miejskie jednostki organizacyjne:

Ośrodek Kultury

dostarcza mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, oświatową i rozrywkową. Jest miejscem, gdzie młodzi i nieprofesjonalni artyści mogą rozwijać swoją twórczość, a każdy mieszkaniec niezależnie od wieku znajdzie ciekawe zajęcia artystyczne i ogólnorozwojowe. Ośrodek Kultury organizuje wiele różnorakich imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym m.in. Dni Będzina czy Będzińskie Spotkania Teatralne BEST.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

jest główną biblioteką zarówno miasta, jak i powiatu. Do priorytetowych zadań MiPBP należy obsługa biblioteczna oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców. Ponadto placówka wspiera i promuje twórców naszego regionu oraz propaguje czytelnictwo i kulturę poprzez organizowanie różnorodnych działań służących lokalnej społeczności. Biblioteka organizuje imprezy takie jak konkursy czytelnicze, maratony czytania czy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

to nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne miasta, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z szeregu atrakcji sportowych oraz brać czynny udział w organizowanych licznych imprezach propagujących zdrowy i aktywny styl życia. Bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjno-hotelowa OSiR-u zachęca do aktywnego wypoczynku tak młodzież, jak i rodziny z dziećmi oraz seniorów.

Muzeum Zagłębia

W skład muzeum wchodzą cztery obiekty: XIV-wieczny zamek, Pałac Mieroszewskich z początku XVIII w., Dom Modlitwy „Mizrachi” oraz będzińskie podziemia. Placówka udostępnia zwiedzającym dobra kultury oraz materiały dokumentujące historię regionu. Poza podstawową działalnością wystawienniczo-naukową Muzeum Zagłębia prowadzi lekcje muzealne o charakterze edukacyjnym oraz organizuje konkursy o charakterze lokalnym m.in. Zagłębiowskie Palmy Wielkanocne oraz Konkurs „Rok obrzędowy w Zagłębiu Dąbrowskim”. Dział Etnografii Muzeum Zagłębia w Będzinie corocznie w czerwcu organizuje Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana

Teatr dla dzieci, założony przez Jana Dormana. Jego historia sięga 1945 roku, a w obecnej siedzibie działa od 1949 roku. Swą dzisiejszą nazwę teatr zawdzięcza powstałemu 1 kwietnia 1951 r., dzięki aktorom i pracownikom pobliskich zakładów pracy, Stowarzyszeniu Teatralnemu o nazwie Teatr Dzieci Zagłębia.

25 marca 1992 r. w foyer teatru odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Jana Dormana, sławnego w świecie reżysera, animatora i menadżera teatru dziecięcego, założyciela i pierwszego dyrektora będzińskiego teatru. W marcu 1996 r., w 10. rocznicę śmierci założyciela teatr otrzymał jego imię.

Dzisiaj Teatr Dzieci Zagłębia jest teatrem podróżującym. Połowę ze swoich przedstawień gra poza swoją siedzibą, na większych i mniejszych scenach regionu na terenie województwa śląskiego i województw ościennych. Zespół aktorski gościł na zaproszenie m.in. w Meksyku, Finlandii, Litwie, Estonii na Krymie oraz Szwecji. Mimo iż jest postrzegany jako teatr tylko dla dzieci, posiada również w swoim programie propozycje dla młodzieży i dorosłych widzów, a także organizuje szereg imprez impresaryjnych.

Obiekty sportowo – rekreacyjne:

Strefa Aktywności Rodzinnej w parku na Dolnej Syberce

Wyjątkowe miejsce dla całej rodziny o powierzchni 3,5 tys. m². Strefę stanowią: plac zabaw dla dzieci, 12 urządzeń siłowni zewnętrznej udostępnionych do ćwiczeń dla wszystkich chętnych, miasteczko ruchu drogowego, na terenie którego najmłodsi mogą zgłębiać arkana zasad zachowania się na drodze i zdawać egzaminy na kartę rowerową oraz zrewitalizowane tereny zielone. Miejsce to znajduje się w parku nieopodal dużego osiedla w centrum miasta. Jest to obszar objęty strefą Wi-Fi, monitorowany i oświetlony, ogólnodostępny od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych.

Strefa Aktywności Rodzinnej na Warpiu

19 października 2013 r. otwarta została Strefy Aktywności Rodzinnej w parku na osiedlu Warpie. Park ten przeszedł swoistą metamorfozę, bowiem poza uporządkowaniem drzewostanu i roślinności, przebudowane zostały również istniejące alejki parkowe, w taki sposób, aby w komfortowych warunkach spacerowicze mogli delektować się kontaktem z naturą. Baz wątpienia przestrzeń ta została zaprojektowana tak, aby każdy niezależnie od wieku mógł znaleźć w niej coś dla siebie. Obejmuje ona m.in. park linowy z piramidami i zjeżdżalniami. W strefie tej nie zabrakło również bezprzewodowego Internetu, znalazło się tu także specjalnie zaprojektowane na ten cel oświetlenie oraz zadaszona altana z ławkami. Strefa aktywności podzielona została na 4 strefy: wejściową ze zjeżdżalnią rurową oraz nowymi ścieżkami i schodami, placu zabaw z urządzeniami zabawowymi na nawierzchni syntetycznej, linarium z rurami, ślizgami i karuzelą, fitness ze stanowiskami urządzeń siłowni zewnętrznej.

Strefa Aktywności Rodzinnej na osiedlu Zamkowe

Na osiedlu Zamkowe wybudowano plac zabaw dla dwóch grup wiekowych, strefę fitness, a także zagospodarowano nasyp w celu wykorzystania go do zabaw zimowych. Aby miejsce jak najlepiej spełniało swoje funkcje dla każdej grupy wiekowej wykonano m.in. kącik do gier dla osób starszych oraz ścieżkę zdrowia dla młodzieży. Cały teren został ogrodzony, zamontowano dodatkowo nowe oświetlenie oraz monitoring.

Strefa Aktywności Rodzinnej w Grodźcu

W Grodźcu rewaloryzacji poddany został park przy ulicy Konopnickiej. Przeprowadzono prace porządkujące zieleń, posadzono nowe odmiany drzew, wyremontowano alejki. Nowo powstała strefa została ogrodzona i oświetlona, zamontowano także monitoring. Obok urządzeń zabawowych powstały stanowiska siłowni zewnętrznej.

Place zabaw dla dzieci

Warto również wspomnieć o nowych placach zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta. Część z nich przeszła kapitalny remont, w niektórych miejscach powstały zupełnie nowe obiekty z nawierzchnią przyjazną dzieciom amortyzującą upadki, alejkami, urządzeniami zabawowymi. Pojawiły się również nowe ławki, kosze na śmieci, zieleń. Place są ogrodzone, by zwierzęta nie zanieczyszczały terenu. Ponieważ zapotrzebowanie na tego typu urządzenia jest bardzo duże, w roku 2014 powstanie kilka dodatkowych placów.

Ścieżki rowerowe

Formą spędzania wolnego czasu na wolnym powietrzu idealną dla rodzin z dziećmi są wycieczki rowerowe na terenie regionu. Z myślą o tej grupie osób powstało niemal 12 km tras, a 8,25 km zostało przebudowanych. Szczególnie zachęcająco prezentuje się połączenie z zamku w Będzinie z wałami Czarnej Przemszy aż do Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria. To przepiękna nieforsowna wycieczka terenami zielonymi łącząca lekcję historii z aktywnym wypoczynkiem

Boisko piłkarskie w dzielnicy Grodziec

Obiekt to pełnowymiarowe boisko piłkarskie trawiaste oraz boisko treningowe. Obok mieści się pawilon sportowy, stanowiący zaplecze dla obiektu, wewnątrz którego znajdują się szatnie dla zawodników, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla sędziów, magazyny sprzętu sportowego i wszystko to, co jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania tego typu kompleksu.

Skatepark i boiska do piłki siatkowej

Kompleks o powierzchni 3,5 tys. m² z czego sam skatepark składający się z 14 instalacji (urządzeń) zajmuje 900 m². Cały obiekt jest oświetlony, monitorowany i objęty strefą Wi-Fi, dostępny od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych.

Lodowisko

Odkryte lodowisko mieści się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Sportowej 4. Do dyspozycji łyżwiarzy, poza upragnioną powierzchnią do jazdy, udostępniono wypożyczalnię sprzętu. Dla dzieci nie lada atrakcją jest bez wątpienia sprzęt do nauki jazdy na łyżwach, tzw. pingwinki, zakupione z myślą o najmłodszych użytkownikach, którzy stawiają pierwsze kroki na lodzie.

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]