Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).


Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

WNIOSEK

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego inwestor powinien złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.

Komórką UM Będzin odpowiedzialną za wydanie zaświadczenie jest Wydział Rozwoju Miasta (pokój 224, tel. 32 267-92-03, ).

We wniosku inwestor musi wskazać numer działki, kartę mapy oraz nazwę ulicy, przy której zlokalizowana jest działka.

OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł.

Niniejszej opłaty należy dokonać:

 1. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie lub
 2. bezgotówkowo na rachunek: 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 ING Bank Śląski S.A. Oddział Będzin.

Potwierdzenie (kopię) dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Wniosek można pobrać pod adresem internetowym:
http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4015&idmp=379&r=r

TERMINY

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).

WNIOSEK

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor powinien złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.

Komórką UM Będzin odpowiedzialną za wydanie wypisu i wyrysu jest Wydział Rozwoju Miasta (pokój 224, tel. 32 267-92-03, ).

We wniosku inwestor musi wskazać numer działki, kartę mapy oraz nazwę ulicy, przy której zlokalizowana jest działka.

OPŁATY

Opłata skarbowa (zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) będzie wynosić:

 1. od wypisu:
  1. do 5 stron – 30 zł
  2. powyżej 5 stron – 50 zł
 2. od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
  2. nie więcej niż 200 zł

Niniejszej opłaty należy dokonać:

 1. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie lub
 2. bezgotówkowo na rachunek: 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 ING Bank Śląski S.A. Oddział Będzin.

Potwierdzenie (kopię) dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Wniosek można pobrać pod adresem internetowym:
http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4015&idmp=379&r=r

TERMINY

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]