Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

PODSTAWA PRAWNA

Art. 83 ust.1, 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustawy o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)

WNIOSEK

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inwestor powinien złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.

Komórką UM Będzin odpowiedzialną za wydanie przedmiotowego zezwolenia jest Wydział Kształtowania Środowiska (pokój 124, tel. 32 267-91-98, 32 267-91-20, e-mail: ekologia@um.bedzin.pl).

We wniosku inwestor musi wskazać m.in. tytuł prawny władania nieruchomością z tym, że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm lub wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, zgodę właściciela działki na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

OPŁATY

  1. Zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
  2. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]