Tereny od 3ha do 8ha

B. Obszar przy ul. Wolności

Google Maps: Obszar B

Nieruchomość o pow. 3 ha 1 747 m2, oznaczona numerem geod. 25/9 karta mapy 3 obręb Będzin.

Zdjęcie obszaru B

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Usługi sportu i rekreacji.

Przeznaczenie podstawowe:

Tereny usług sportu.

Przeznaczenie uzupełniające:

Usługi związane z przeznaczeniem podstawowym, parkingi.

Opis nieruchomości:

Teren zróżnicowany wysokościowo, mocno opadający w stronę północną, aż do ulicy. W środkowej części działki przebiega podziemny ciepłociąg 2 x Ø600 od w/w ciepłociągu w stronę zachodnią przebiega odnoga ciepłociągu 2 x Ø90. Przy północnej granicy i w północno-zachodnim narożu nieruchomości przebiegają podziemne rurociągi gazowe. Użytek ewidencyjny – Bp.

Media:

Sieć wodno-kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć centralnego ogrzewania.

Pobierz mapę - PDF

C. Obszar przy DK86 i ul. Żeromskiego

Plan obszaru C

Nieruchomość podzielona geodezyjnie - pow. 3 ha 9 794 m2.

Zdjęcie obszaru C

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Usługi komercyjne.

Przeznaczenie podstawowe:

 1. Tereny usług, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000m² – Uch,
 2. tereny usług gastronomii – UCg - utrzymanie istniejącego stanu usług - hotel z gastronomią.

Przeznaczenie dopuszczalne:

 1. Tereny usług komunikacyjnych – UCk,
 2. tereny usług innych – UCi, w tym, dla których raport jest lub może być wymagany pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granicy nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja,
 3. tereny komunikacji,
 4. tereny urządzeń transportu samochodowego,
 5. tereny sieci i urządzenia infrastruktury technicznej /napowietrzne i podziemne/ z dopuszczeniem masztów telefonii komórkowej,
 6. tereny zieleni izolacyjnej.

Opis nieruchomości:

Działka z upadem w kierunku drogi krajowej zarośnięta krzewami i drzewami. Przez fragment nieruchomości (część południowo – zachodnia) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 KV dwutorowa z linią średniego napięcia. Użytek ewidencyjny – R IIIb i Bp.

Komunikacja:

Planowana komunikacja nieruchomości od strony ul. Żeromskiego – w związku z realizacją inwestycji zgodnej z zapisami planu, wymagana przebudowa układu komunikacyjnego.

Media:

Dostępne sieci: wodno – kanalizacyjna (w ul. Żeromskiego, sieć teletechniczna (po przeciwnej stronie ul. Żeromskiego), centralne ogrzewanie w odległości ok. 220 m (szpital św. Barbary).

Pobierz mapę - PDF

H. Obszar przy ul. Krakowskiej (GBŚ)

Obszar H

Nieruchomość o pow. ok. 8 ha, położona w pobliżu ul. Krakowskiej i Zagórskiej, w południowo-wschodniej części miasta, przy administracyjnych granicach Będzina i Sosnowca.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Warpie, teren oznaczony jest symbolem 4UC i przeznaczony jest pod „Tereny usług i wytwórczości komercyjnej w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej”.

 1. Przeznaczenie podstawowe – teren wytwórczo – komercyjny:
  zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, składy, bazy, magazyny.
 2. Przeznaczenie uzupełniające:
  • zieleń izolacyjna,
  • urządzenia komunikacyjne,
  • infrastruktura techniczna.

Opis nieruchomości:

Obszar inwestycyjny był niegdyś miejscem wydobycia urobku skalnego. Obecnie pozostałością po tej działalności jest ukształtowanie terenu, opadającego w dwóch kierunkach – na południe i na wschód.

Atutem położenia jest bliskość głównego układu drogowego miasta i aglomeracji (Aleja Kołłątaja, DK94), a ponadto spora powierzchnia pola inwestycyjnego, pozwalająca dobrze rozplanować zabudowę i obiekty jej towarzyszące.

Komunikacja:

Dostęp do nowo wybudowanej drogi lokalnej, przebiegającej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu.

Media:

 • Sieć kanalizacji sanitarnej
 • Sieć instalacji wodociągowej
 • Sieć kanalizacji deszczowej

Pobierz mapę - PDF

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]