Tereny przemysłu

D. Obszar – cementownia Grodziec

Plan obszaru D

Nieruchomość byłej cementowni Grodziec o pow. łącznej 10 ha 4 189 m2 zabudowana obiektami o charakterze poprzemysłowym, położona pomiędzy ul. Barlickiego, Wojska Polskiego i Kempy.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zsjęcie obszaru D

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Tereny przemysłu, baz, składów, rzemiosła – utrzymanie stanu.

Opis nieruchomości:

Teren o nieregularnym kształcie. Najwięcej terenu niezabudowanego znajduje się w części środkowej i południowo-wschodniej (przy ul. Wojska Polskiego), jest to jednak część mocno zróżnicowana wysokościowo.

Pobierz mapę - PDF

F. Obszar w pobliżu ulicy Barlickiego

Plan obszaru F

Nieruchomość o pow. 6 033 m2 położona w pobliżu ul. Barlickiego, w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdjęcie obszaru F

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Tereny przemysłu, baz, składów, rzemiosła – utrzymanie stanu.

Opis nieruchomości:

Teren o charakterze poprzemysłowym – teren dawnej kopalni „Grodziec”. Użytek ewidencyjny – Ba.

Komunikacja:

Dostęp do drogi publicznej ul. Barlickiego poprzez drogę wewnętrzną, której Gmina Będzin jest współużytkownikiem wieczystym w 102/1000 częściach.

Media:

Dostępne sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna.

Pobierz mapę - PDF

H. Obszar przy ul. Krakowskiej (GBŚ)

Obszar H

Nieruchomość o pow. ok. 8 ha, położona w pobliżu ul. Krakowskiej i Zagórskiej, w południowo-wschodniej części miasta, przy administracyjnych granicach Będzina i Sosnowca.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Warpie, teren oznaczony jest symbolem 4UC i przeznaczony jest pod „Tereny usług i wytwórczości komercyjnej w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej”.

 1. Przeznaczenie podstawowe – teren wytwórczo – komercyjny:
  zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, składy, bazy, magazyny.
 2. Przeznaczenie uzupełniające:
  • zieleń izolacyjna,
  • urządzenia komunikacyjne,
  • infrastruktura techniczna.

Opis nieruchomości:

Obszar inwestycyjny był niegdyś miejscem wydobycia urobku skalnego. Obecnie pozostałością po tej działalności jest ukształtowanie terenu, opadającego w dwóch kierunkach – na południe i na wschód.

Atutem położenia jest bliskość głównego układu drogowego miasta i aglomeracji (Aleja Kołłątaja, DK94), a ponadto spora powierzchnia pola inwestycyjnego, pozwalająca dobrze rozplanować zabudowę i obiekty jej towarzyszące.

Komunikacja:

Dostęp do nowo wybudowanej drogi lokalnej, przebiegającej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu.

Media:

 • Sieć kanalizacji sanitarnej
 • Sieć instalacji wodociągowej
 • Sieć kanalizacji deszczowej

Pobierz mapę - PDF

Zapraszamy do Będzina!

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]